Coach Medicinale Voeding

Via internet ontvangt Thomas Dijkman dagelijks reacties en vragen van mensen over medicinale voeding. Deze vragen worden altijd beantwoord. Het kan zijn dat een vraag beter in een persoonlijk gesprek kan worden uitgelegd. Een voedselsoort, geneesplant of supplement heeft weliswaar algemene werkingen maar mensen zijn allemaal individueel verschillend. Dat betekent dat iedereen een andere aanpak behoeft. De aanpak verschilt omdat:

  • iedereen een andere medische achtergrond heeft,
  • iedereen in een verschillend omgeving woont,
  • iedereen een ander voedselpatroon heeft,
  • Ieder mens een andere constitutie heeft.

Wanneer u interesse heeft in een persoonlijk gesprek dan is dat mogelijk. We maken de afspraak bij uw thuis. De leefomgeving wordt betrokken bij de algehele diagnose.


Bij medicijngebruik

Wanneer er sprake is van medicijngebruik op voorschrift dan zal in principe elk advies in overleg met uw arts of medisch specialist gebeuren. Waarom is dat? Sommige medicinale voeding geneesplanten en supplementen hebben interacties met medicijnen. Daarnaast is het mogelijk dat de medicinale werking het gebruik van een medicijn overbodig maakt, maar dat kan alleen een medicus beslissen.


Prijs

Ieder consult bedraagt anderhalf tot twee uur. De kosten voor een intake consult bedragen 32 euro. Daar zit het boek bij inbegrepen, wat in de winkel 24.95 kost. Wanneer u op basis van dit consult besluit om medicinaal voedsel een plek in uw dagelijks menu te geven, dan kunt u dit per keer afspreken of u kunt een reeks afspraken maken. Dat laatste wordt geadviseerd. 


Waarom een intake?

Het intake consult is bedoeld om duidelijkheid te verkrijgen wart uw huidig voedselpatroon is, welke medicinale doelen er zijn, wat redenen zijn om medicinaal voedsel in te nemen en of het gewenst of noodzakelijk is om samen met een medicus te werken.


Wat kunt u verwachten tijdens een intake?

Aan het eind van het consult kunt u verwachten dat u een methode van aanpak wordt voorgesteld. In sommige gevallen zal deze methode van aanpak binnen 24 uur na het eind van het intake-gesprek worden gegeven aangezien de aard en gecompliceerdheid van medicinale onderwerpen daartoe aanleiding kunnen geven.

De behandelmethode zal bestaan uit persoonlijke gesprekken. Daarnaast worden adviezen per mail gegeven. Er kunnen recepten per mail worden gegeven. 

Complementair

Als het noodzakelijk is zal er op de mogelijkheid worden gewezen om een andere therapie uit te oefenen. Het consult Medicinale Voeding schrijft geen therapie voor. Het is een manier hoe je je voedselpatroon kunt invullen met voedingssoorten met werkingen die bepaalde delen van het lichaam of organen ondersteunen. Dit kan een aanvulling op een therapie zijn in welk geval overleg met de betreffende therapeut mogelijkerwijs gewenst is.

Samenwerking met uw arts

Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft zal er voordat een behandelplan wordt gestart overlegd met uw arts. De reden daarvoor is dat het gebruik van medicinaal voedsel, hoewel het gewoon in de supermarkt, biologische winkel of markt te koop is, dusdanig effectief kan zijn dat mogelijk de arts zal besluiten tot verandering van medicijnvoorschrift. Deze verandering zal nooit door Thomas zelf worden voorgeschreven.

Natraject emailondersteuning

Wanneer een behandelplan is beëindigd is er de optie tot ´natraject emailondersteuning´. Middels dit natraject kunt u allerhande vragen stellen en opmerkingen maken met betrekking tot medicinaal voedsel en uw persoonlijke situatie. Het is niet mogelijk om dit natraject te volgen zonder intake-gesprek en consults te hebben gevolgd. Het minimum aantal consults dat moet worden gevolgd om in aanmerking voor een natraject te komen is drie. Op verzoek is mogelijk om een chatsessie te doen. De prijzen voor het natraject worden later bekend gemaakt. 

Wilt u een intake gesprek boeken of meer informatie? Mail naar camerathomas@gmail.com