Het gevaar van paracetamol

In de bijsluiter van paracetamol staat dat je het spaarzaam moet gebruiken bij nier- en leverproblemen. Echter, er staat niet in dat dit medicijn lever- en nierproblemen kan veroorzaken. Als een medicijn zonder recept verkrijgbaar is en levensbedreigende ziekten kan veroorzaken, is het gelegitimeerd om dit medicijn een gevaarlijk medicijn te noemen. Dr. John Dickson uit Engeland ziet dat paracetamol zowel inwendige bloedingen veroorzaakt als nier- en leverziekten. Paracetamol kan voor een paar uur pijn verlichten maar het gebruik van deze pil kan op de lange termijn ernstige en zelfs dodelijke ziekten veroorzaken. Daarnaast zijn er dagelijks in de wereld minstens 10 mensen die overlijden door een paracetamolvergiftiging.

Wat je hier leest kan afwijken van de meest gangbare gedachten over Paracetamol, anno 2016. In dit artikel worden geen meningen verkondigd. De informatie over het gevaar van dit zelfzorgmedicijn is afkomstig van waarnemingen van artsen en wetenschappers. John Dickson is zo'n arts. In mei 2015 zegt hij: "Paracetamol kan een zeer gevaarlijke drug zijn. Het kan leiden tot nierproblemen en aandoeningen van de lever en het veroorzaakt net zoveel maag- en darmbloedingen zoals NSAID´s." 

NSAID's zijn ontstekingsremmende pijnstillers zoals Ibuprofen, wat eveneens een medicijn is met veel bijwerkingen. Het gevaarlijke aan Paracetamol is dat dit medicijn met - volgens experts - ernstige bijwerkingen vrij verkocht mag worden. Het behoort tot over-the-counter-medicijnen; de geneesmiddelen die bij een drogist te koop zijn. Paracetamol is sinds begin derde millennium ook bij benzinestations en supermarkten te koop maar er gaan stemmen om dat weer af te schaffen. 

Bijsluiter is preventief middel tegen rechtszaken

Paracetamol valt onder de zelfzorgmedicijnen; mensen nemen het in op eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard heeft dit medicijn een bijsluiter maar de ervaring leert dat mensen die een medicijn zonder recept kopen ervan uitgaan dat dit recept ongevaarlijk is waardoor de bijsluiter genegeerd wordt. Paracetamol is echter beslist niet ongevaarlijk, maar dat staat niet op de verpakking te lezen, zoals bij andere dodelijke producten in de categorie schoonmaakmiddelen. In de praktijk is de bijsluiter een middel van de farmaceutische industrie om rechtszaken te voorkomen. Als mensen overlijden aan een medicijn kan de fabrikant altijd tegen de nabestaanden zeggen: Dan had de patiënt de bijsluiter maar moeten lezen.

Korte- en langetermijneffect Paracetamol bij hoofdpijn

Paracetamol maakt een verbinding aan met glutathion, ons belangrijkste natuurlijke antioxidant dat vooral in de lever is gehuisvest.

Op de korte termijn stilt Paracetamol de pijn. Het belangrijkste nadeel van Paracetamol is dat het de lever aantast. Dat betekent dat Paracetamol een oorzaak is van leververvetting. De lever voert in goede doen allerlei afvalstoffen af. Wanneer de lever is overbelast, kan dat tot allerlei aandoeningen leiden zoals hoofdpijn of migraine. Daar wordt dan Paracetamol tegen ingenomen. Op korte termijn verdwijnt de pijn maar op lange termijn wordt de lever meer belast waardoor de kans erg groot is dat je een dag of twee dagen later weer hoofdpijn krijgt. Een van de oorzaken van die vervolghoofdpijn is: Paracetamolgebruik. Iemand met hoofdpijnklachten doet er goed aan om een leverreiniging te doen.

Kinderen overlijden door Paracetamol

Niet alleen volwassenen kunnen door paracetamol geveld worden. Ook kinderen lopen gevaar om een overdosis paracetamol te krijgen. Jaarlijks overlijden er kinderen in de wereld doordat hun ouders hen te veel paracetamol gaven. Als het kind geluk heeft kan het volstaan met een levertransplantatie. Deze medische complicaties door een goedkoop, makkelijk verkrijgbaar middel kunnen alleen maar plaats vinden omdat de ouders in de illusie verkeren dat paracetamol onschuldig is. De fabrikanten van paracetamol zijn samen met de overheid schuldig aan het creëren van het onschuldige beeld over dit dodelijke medicijn.


Dodelijke Combinatie met alcohol is relatief onbekend

De combinatie van paracetamol en alcohol kan dodelijk zijn. Alcohol beschadigt net als dit zelfzorgmedicijn de lever en daardoor kan de combinatie van deze twee funest zijn. Dat terwijl het middel in kwestie juist vaak door alcoholgebruikers wordt ingezet tegen de kater. In de bijsluiter staat te lezen dat paracetamol het effect van alcohol niet vergroot. Waarom dat erbij staat is een raadsel maar misschien bestaan er wereldburgers die denken dat een combinatie van medicijnen en alcohol je een fijn gevoel geven. Wat in ieder geval geen fijn gevoel is, is de alcoholkater. Het is bekend dat alcohol voor hoofdpijn kan zorgen. Wie een hoofdpijntje heeft is snel geneigd naar een supergoedkoop medicijn te grijpen. Hierdoor wordt de lever ernstig beschadigd, zo blijkt uit diverse wetenschappelijke publicaties. Paracetamol vergroot de leverschade die alcohol aanricht maar is los van alcoholgebruik in staat om ernstige leverschade te veroorzaken. De combinatie van een door alcohol beschadigde lever en net iets te veel paracetamol kan dodelijk zijn.


Minder doden door restrictie paracetamol

Orgaanorganisaties klagen regelmatig dat er te weinig leverdonors zijn. Uit onderzoek uit 2013 uit het Verenigd Koninkrijk(VK) blijkt dat een restrictie in de verkoop van Paracetamol heeft geleid tot een afname was in aanvragen voor een levertransplantatie. Blijkbaar is Paracetamol verantwoordelijk voor het nodig zijn van levertransplantatie. Misschien is het een idee voor leverorgaantransplantaties om zich te richten op een verbod, zodat hulpbehoevenden sneller geholpen kunnen worden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat in het VK in 10 jaar er 765 minder mensen dood zijn gegaan door een leververgiftiging door Paracetamol, dit alleen ten gevolge van het feit dat paracetamolverkoop aan regels onderhevig werd. Dat betekent evenwel dat er nog steeds mensen aan dood gaan, alleen een beetje minder. Overigens is het niet bekend of dergelijke onderzoeken in Nederland worden gepubliceerd. In Nederland is de overheid terughoudend met het publiceren van medische volksonderzoeken. 


Zelfmoord met paracetamol

Paracetamollen slikken is een manier om zelfmoord te plegen. Een man van 55 nam 50 gram Paracetamol en overleed hieraan ondanks dat in het ziekenhuis men alles eraan heeft gedaan om hem in leven te houden. Dat toont aan hoe gevaarlijk dit medicijn is. Overigens zijn er ook berichten dat slechts 7.5 gram Paracetamol al dodelijk kan zijn of in ieder geval onomkeerbare leverschade kan veroorzaken. De maximale dagelijkse dosis is 4 gram. Volgens Dr. John Dickson uit het Verenigd Koninkrijk kan zelfs 5 gram gebruik op één dag al ernstige leverschade veroorzaken. Deze arts is reeds met pensioen. Wanneer artsen die nog aan het werk zijn dergelijke uitspraken doen, levert dat een gevaar op voor de uitvoering van hun werk. Volgens Nederlands rapport van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen is 10.5 gram Paracetamol schadelijk voor de lever. In Nederland mag Paracetamol verkocht worden in pillen van 500mg en niet meer dan 50 stuks. Dat is 25 gram van de werkzame, gevaarlijke stof. Het is mogelijk om meerdere pakjes Paracetamol in één keer te kopen. Daarnaast is het vrij eenvoudig om bij meerdere winkels een voorraad in te slaan.


Hogere kans op kanker?

Amerikaans onderzoek uit 2003 laat zien dat paracetamolgebruik leidt tot een snellere dood, vooral binnen een jaar na het gebruik. Opvallend is dat na dit jaar de paracetamolgebruikers een grotere kans hebben om kanker te krijgen dan niet-paracetamolgebruikers. In dit onderzoek werden de gegevens gebruikt van 50.000 inwoners van Denemarken, die Paracetamol op recept kregen van een arts. Overigens zijn er te weinig onderzoeken gedaan naar de relatie tussen kanker en Paracetamol om te stellen dat je van dit zelfzorgmedicijn kanker krijgt.

Paracetamol in Australië

Victoria is een staat in Australië waar minder dan 6 miljoen inwoners gehuisvest zijn. In 2013 verscheen er een onderzoek waaruit blijkt dat in zeven jaar er elk jaar gemiddeld 2095 mensen worden opgenomen met een paracetamoloverdosis. De onderzoekers schrijven dat in Victoria ‘maar’ 27 paracetamoldoden zijn te betreuren in zeven jaar. In de reguliere geneeskunde is het blijkbaar volledig geaccepteerd dat er mensen overlijden door een medicijn wat vrij verkocht mag worden en als veilig te boek staat. Als deze cijfers zouden worden geëxtrapoleerd op de totale wereldbevolking, dan overlijden er ruim 3500 mensen per jaar aan Paracetamol. Dat zijn dagelijks 10 paracetamoldoden op wereldschaal. Het is aan jou om te oordelen of dit een gering aantal is of niet. Overigens is dit een zeer voorzichtige schatting aangezien het overlijden van iemand door leverfalen lang niet altijd wordt gerelateerd aan paracetamolgebruik, omdat deze relatie niet algemeen bekend is. Artsen leggen sneller een link tussen leverfalen en alcohol, terwijl veel alcoholgebruikers juist Paracetamol tegen de hoofdpijn nemen.


Er zijn geneeskruiden die pijnstillend werken zoals kamille. Ook dit kruid moet je niet jarenlang dagelijks gebruiken tegen de pijn al heeft het vrijwel geen bijwerkingen.

Het probleem van pijnbeleving en zelfzorgmedicijn

Omdat men echter inziet dat pijnstillers, niet alleen Paracetamol maar ook medicijnen als Aspirine en Ibuprofen bijwerkingen kennen, wordt de geneeskunde er zich steeds meer van bewust dat het gebruik van NSAID’s of ontstekingsremmende pijnstillers zoals ze worden genoemd, tot een minimum beperkt dienen te worden. Het is immers niet de bedoeling dat het gebruik van het ene medicijn moet leiden tot het gebruik van een ander medicijn. Het bijwerkingsmechanisme geeft aan dat het eerste medicijn niet goed werkt. De lijst aan bijwerkingen van een medicijn vertelt iedereen dat het medicijn verre van ideaal is; het is een medicijn met talloze gebreken. 

Pijn is vooralsnog onmeetbaar

Een van de problemen bij het zelfzorgmedicijnen tegen pijn is dat pijn een zeer subjectief verschijnsel is. De ervaring van pijn verschilt afhankelijk van factoren als:

Pijn is vooralsnog niet of nauwelijks meetbaar maar het is wel gerelateerd aan bepaalde factoren. Meetbare problemen zoals de bloedsuikerspiegel kunnen worden opgelost door de patiënt zelf omdat hij exact weet wat te doen als de bloedsuikerspiegel veranderd is. Maar een onmeetbaar probleem als pijn is moeilijk om te zetten in een medicijnvoorschrift. Zo kan het gebeuren dat een pijn slechts zeer tijdelijk is. Wanneer bij deze tijdelijke pijn een pijnstiller zoals Paracetamol wordt ingenomen en de tijdelijke pijn houdt vanzelf op, is men uiteraard geneigd te denken dat de Paracetamol zijn werk goed doet. In feite krijgt in dit geval de lever een nieuwe, onnoodzakelijke aanslag te verduren. Overigens vindt er anno 2016 een belangrijk Nederlands onderzoek plaats aan de wat de pijnbeleving van patiënten met een app monitort zodat patiënten meer inzicht krijgen in hun pijnbeleving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met als doel dat de patiënten zo min mogelijk pijnstillers slikken. 

Paracetamol behoort tot westerse cultuur

John Dickson hoopt dat in 2020 men geen Paracetamol meer voorschrijft tegen chronische pijn. Omdat dit middel vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw is voorgeschreven bij chronische pijn, is er het idee ontstaan dat je het veilig dagelijks kunt gebruiken. Paracetamolgebruik is een onderdeel geworden van de westerse cultuur. Het zal volgens de gepensioneerde arts lastig worden om dit onderdeel uit het leven van mensen te schrappen.


Gebruikte bronnen voor dit artikel:

Artikelen uit het nieuws:

Restrictie paracetamol: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658515/
John dickson: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/may/25/does-paracetamol-do-you-more-harm-than-good
paracetamol bij bezinestations, supermarkt: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/paracetamol-slechter-dan-je-denkt

Wetenschap:

Zelfmoord paracetamol: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658515/
Kanker paracetamol: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12954473
Paracetamol Australië: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489151
leverfalen door paracetamol: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2504411/
Dood van kinderen door paracetamol: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25228327